Case Avidly: Asiantuntijayritys mitätöi liikkumisen ilmastovaikutuksia

Markkinoinnin palvelutoimisto Avidly on ensimmäinen suomalainen mainostoimisto, joka on arvioinut hiilijalanjälkensä ja ryhtynyt systemaattisiin toimenpiteisiin sen pienentämiseksi. Yhtiön tavoitteena on vähentää päästöjään kolmanneksella vuonna 2019.

Avidlylle päästöjen vähentäminen on osa yhtiön #tomorrowbono-vastuullisuusohjelmaa joka lanseerattiin vuoden 2019 alussa. Osallistamalla asiakkaitaan, sidosryhmiään ja henkilöstöään, yhtiö kysyi ehdotuksia teemasta, jonka muuttamiseen tulisi keskittyä vuoden aikana.

“Saimme paljon hyviä ehdotuksia. Ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyviä ehdotuksia tuli kuitenkin selvästi eniten. Niinpä teimme valinnan, että keskitymme erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen.

Ilmastonmuutoksen torjunta valikoitui kohteeksi, koska se on kiistatta merkittävin tulevaisuuden globaaliin hyvinvointiin vaikuttava haaste.

Toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen kertoo, että Avidly panostaa tänä vuonna #tomorrowbono-hankkeensa kautta ilmastonmuutoksen hidastamiseen.

“Jos ilmaston lämpenemistä ei saada hillittyä, aika lailla kaikki muu tekeminen on turhaa. Erityisesti nuoret ovat vaatineet pikaisiin toimenpiteisiin ryhtymistä. Ilmastokysymys resonoi vahvasti myös omassa henkilöstössämme.”

Tiedosta: Avidly selvitti hiilijalanjälkensä

Avidly halusi muuttaa toimintatapojaan suuntaan, jossa se pienentäisi merkittävästi päästöjään. Ensin piti kuitenkin ymmärtää, mistä markkinointia ja viestintää tekevän yhtiön päästöt syntyvät. Hiilijalanjäljen laskennan suoritti CO2Esto Oy.

Laskelmassa otettiin huomioon toimitilojen energiankulutus (sähkö ja lämpö), liikematkat sekä kodin ja työn väliset matkat, hankinnat, jätehuolto, järjestetyt tapahtumat sekä palvelut (mm. siivous, posti, verkkoliikenne, puhelin). Suurin osa selvityksen vaatimista tiedoista saatiin kirjanpidon tileiltä ja laskuilta. Työmatkojen aiheuttamien päästöjen arvioinniksi yhtiö toteutti kyselyn henkilöstölleen, josta saatiin dataa henkilöstön käyttämistä liikkumismuodoista.

Hiilijalanjälkiarvion mukaan Avidlyn suurin ilmastokuorma tulee liikkumisesta. Vuoden 2018 päästöt Avidlyn Suomen toiminnoista olivat 371 tonnia hiilidioksidia, josta 36 % tulee liikematkustamisesta. Toiseksi suurin kuorma (21 %) tulee sähkön ja lämmön kulutuksesta ja kolmanneksi suurin (21 %) syntyy työntekijöiden matkustamisesta kodin ja työn välillä.

“Ennen kuin ryhtyy toimenpiteisiin, on hyvä selvittää, mistä oma hiilikuorma syntyy. Toimenpiteet kannattaa aloittaa sieltä, missä niillä on eniten vaikuttavuutta”, sanoo Vaittinen.

Avidlyn päästöt 2018
Markkinointitoimisto Avidlyn päästöistä iso osa muodostuu matkustamisesta niin työpaikalle ja takaisin kuin työmatkojen puitteissa.

Yhtiö on pyrkinyt tietoisuuden herättämiseen myös muissa suomalaisissa yrityksissä. Toukokuussa 2019 se toteutti yrityksille ilmastokyselyn. Kyselyssä selvitettiin yritysten suhtautumista ilmastonmuutokseen, päästöjen vähentämiseen ja estämiseen. Kyselyn tuloksista voit lukea lisää tästä.

Vähennä: Avidly ryhtyi päästöjä vähentäviin toimenpiteisiin

Tulosten selvittyä yhtiö lähti pohtimaan keinoja päästöjen vähentämiseksi. Katseet kääntyivät liikkumiseen, koska asiantuntijayrityksessä huomattava osa päästöistä syntyi niissä. Yhtiön tavoitteena on vähentää päästöjään kolmanneksella vuonna 2019.

Toimenpiteisiin kuuluu mm. ympäristöystävällisten liikkumistapojen edistäminen.

“Aivan ensimmäisenä uudistimme yhtiön matkustusohjeen. Ohjaamme siinä vahvasti valitsemaan vähäpäästöisiä liikennemuotoja, kuten raideliikennettä. Erityisen kriittisesti yhtiössä tarkastellaan lentämistä. Ylipäätään ensimmäinen kysymys tulisi olla, pitääkö tätä matkaa ylipäätään tehdä vai voisiko palaverin järjestää digitaalisesti”.

Lisäksi yhtiö tarjoaa henkilökunnalleen työsuhdepolkupyörät, joilla on tarkoitus korvata erityisesti yksityisautoilua. Liikkumistapojen muuttamiseen ohjataan myös palkitsemalla, mm. yhtiön autopolitiikka ohjaa vahvasti valitsemaan vähäpäästöisiä työsuhdeautoja.

Mitätöi: kasvuyhtiön lentämisen päästöt voidaan mitätöidä päästöleikkurilla

Ne lennot, joita ei voida jättää väliin, Avidly mitätöi CO2Eston CO2-päästöleikkuri™ -palvelulla.
“Kansainvälistyvälle kasvuyhtiölle kokonaispäästöjen vähentäminen on haasteellista: matkustaminen lisääntyy kasvun myötä väistämättä jonkin verran. Mitätöinti on hyvä keino päästä hiilineutraaliuuteen silloin, kun kaikkia päästöjä ei voida estää”, sanoo Vaittinen.

Avidly kokee Tiedosta – Vähennä – Estä -toimintatavan mielekkääksi etenemispoluksi omassa toiminnassaan.

“Laskelmien jälkeen on toimenpiteitäkin helpompi pohtia. Koska kaikkia päästöjä ei voida välttää, niiden mitätöinti on vaikuttava keino”, Vaittinen toteaa.

“Koemme CO2Eston palvelun uskottavaksi, koska se tehdään EU:n päästökauppajärjestelmän kautta. Pois markkinoilta ostetut päästöoikeudet estävät aidosti hiilidioksidipäästöjen synnyn jossain muualla Euroopassa. Näin ensisijainen tarkoitus, eli CO2-päästöjen estäminen, toteutuu varmasti.”

Lue lisää Avidlyn hiilijalanjälkimittauksesta.