Case Lassila & Tikanoja: Hiilineutraali jätehuolto

Yritykset voivat pienentää omaa hiilijalanjälkeään konkreettisesti esimerkiksi ostamalla vähäpäästöistä jätehuoltoa. Lassila & Tikanojan Hiilineutraali jätehuolto -palvelu toteutetaan mahdollisimman vähäpäästöisesti. Hiilijalanjälki mitataan ja hiilidioksidipäästöt mitätöidään CO2Eston palvelulla.

Tiedosta: jätehuolto aiheuttaa päästöjä

Jätehuollon hiilijalanjäljen pienentäminen on yksi keskeinen osa-alue, jossa yritys voi toimia vastuullisesti. Ensimmäinen askel on vähentää jätteiden määrää ja parantaa niiden lajittelua. Tähän auttavat esimerkiksi henkilöstön hyvä perehdytys sekä toimivat ja kattavat jätekeräyspisteet.

Suuri osa päästöistä aiheutuu jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta ja käsittelystä. Hiilijalanjäljen pienentämiseen pyrkivän yrityksen kannattaakin kiinnittää huomiota myös jäteoperaattorin valintaan.

– Meillä on tänä päivänä hyvin tarkka tieto jätehuollon päästöistä, kuten jäteautojen polttoaineen kulutuksesta ja jätteenkäsittelyprosessien aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä, kertoo projektipäällikkö Janne Hannula Lassila & Tikanojasta.

Lassila & Tikanoja, jäteauto
Lassila & Tikanoja tarjoaa asiakkailleen hiilineutraalia jätehuoltoa.

Vähennä: tehokkuutta prosesseihin

Lassila & Tikanoja vähentää jätteiden keräyksessä ja kuljetuksessa syntyviä hiilidioksidipäästöjä muun muassa parantamalla jäteautojen reittitehokkuutta, kehittämällä kuljettajien ajotapaa sekä siirtymällä vähäpäästöisempään kalustoon. Mitä vähemmän jätteenkuljetuskalusto liikkuu ja mitä suurempi bio-osuus jäteauton käyttämässä polttoaineessa on, sitä alhaisemmaksi fossiiliset hiilidioksidipäästöt jäävät.

Lajitteluprosessien tehostamisen lisäksi L&T:n kierrätyslaitokset käyttävät uusiutuvalla energialla tuotettua vihreää sähköä. Vain työkoneiden polttoaineiden kulutus aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä.

– Olemme tehneet yhteistyötä CO2Eston kanssa jo useiden vuosien ajan erityisesti ilmastovaikutusten selvittämisessä, Hannula kertoo. – CO2Esto on auttanut meitä erityisesti lähtötietojen keräämisessä sekä tuonut työhömme päästölaskentaosaamista, Hannula sanoo.

Estä: Päästökaupalla hiilineutraali jätehuolto

Ne päästöt, jotka välttämättä syntyvät, mitätöidään CO2Eston palvelulla.
– Kiinnostus hiilineutraalia jätehuoltoa kohtaan kasvaa koko ajan. Olemme pystyneet automatisoimaan laskentaa eli sen hoidamme nykyisin itse, mutta CO2Esto hoitaa päästöjen mitätöinnin.

EU:n päästökauppa on kehitetty takaamaan todellisia päästövähennyksiä valvotusti, kontrolloidusti, laaja-alaisesti ja kustannustehokkaasti. Päästökaupan piiriin kuuluu voimalaitoksia ja teollisuutta koko Euroopan laajuisesti. Näistä laitoksista monien hiilidioksidipäästöt piipuista ovat miljoonia tonneja joka vuosi. Tällaisissa kohteissa hiilidioksidivähennykset voidaan tehdä tehokkaasti ja taloudellisesti järkevästi.

Kun yrityksen jätehuollon mitattua hiilijalanjälkeä vastaava määrä päästöoikeuksia ostetaan CO2Eston palvelulla pois markkinoilta, ne poistuvat EU:n suurimpien päästäjien käytöstä, ja kokonaispäästöt Euroopassa vähenevät.

Jokainen vähennetty hiilidioksiditonni on ilmaston kannalta yhtä arvokas riippumatta siitä, missä ja miten vähennys toteutetaan. Yritys saa jätehuollon päästöjen neutraloinnista virallisen yksilöidyn sertifikaatin sekä ”Hiilineutraali jätehuolto” -tunnuksen käyttöönsä.

Tutustu L&T:n hiilineutraaliin jätehuoltoon täällä.