Miten CO2-päästöleikkuri™ toimii?

Asiakas valitsee verkkokaupasta mitätöitävän CO2-määrän tai esimerkkitoimet, joiden päästövaikutukset haluaa mitätöidä ja maksaa palvelun. Asiakas saa sähköpostiin sertifikaatin todisteeksi päästövähennyksestä. Me hoidamme konkreettisen päästöoikeuksien hankinnan EU:n päästökauppajärjestelmästä. Raportoimme kootusti meidän kauttamme estetyt päästöt verkkosivuillamme.

Päästökauppajärjestelmä on Euroopan laajuinen CO2-päästöjen kustannustehokkaaseen vähentämiseen tarkoitettu järjestelmä. Siihen kuuluvat Euroopan suurimmat CO2-päästölähteet, yli 11 000 suurinta voimalaitosta ja tehdasta. Se tekee siitä hyvin valvotun ja erittäin kustannustehokkaan vaihtoehdon vähentää CO2-päästöjä oikeasti.

Päästöleikkurin toiminnasta ja vaikuttavuudesta on kerrottu lisää täällä.

Mitätöi päästöjä verkkokaupassa

1

Mitätöi päästösi verkkokaupassa

2

Saat sertifikaatin

3

Me ostamme päästöoikeudet kootusti pois päästökaupan kiintiöstä

4

Raportoimme estetyt päästöt verkkosivuilla

CO2-päästöleikkurilla on 5 selkeää etua

  • Kustannustehokkuus

  • Läpinäkyvyys

  • EU:n päästökaupan luotettavuus ja valvonta

  • Päästöjen synnyn aito estäminen

  • Yksinkertaisuus

CO2-päästöleikkurin kautta voit aidosti vähentää CO2-päästöjä!

Ota meihin yhteyttä

Ilmastonmuutoksesta sanottua

Tilanne muuttuisi kuitenkin nopeammin, jos organisaatiot ja kansalaiset voisivat ostaa päästöoikeuksia markkinoilta pois ja jos tällainen toiminta olisi laajaa.

Päästökauppasektorin päästöjä voidaan pienentää vain tiukentamalla päästöoikeuksien kokonaismäärää.

Onnistuminen taistelussa ilmastonmuutosta vastaan riippuu suurelta osin kolmesta toisiinsa kytkeytyvästä seikasta. Tarvitsemme johdonmukaisia toimintatapoja, meidän täytyy asettaa saastuttamiselle hinta sekä mahdollistaa kaikkien mukanaolo. Kaikkia näitä yhdistää halumme kantaa vastuuta.