Vieraskynä: Ilmastotekoja tässä ja nyt

”Ilmastonmuutos on jenkkien ja kiinalaisten syytä, ei meidän suomalaisten päästöt mitään vaikuta. Eikä yksittäisten ihmisten tekemät valinnat ilmaston lämpenemistä pysäytä, kyllä suurteollisuuden pitää ottaa enemmän vastuuta asian hoitamisessa.”

Edellä esitettyihin näkemyksiin törmää usein keskustellessaan ilmastonmuutoksesta erilaisten ihmisten kanssa. Vaikka ilmastonmuutos on todellisuutta tässä ja nyt, lämpenevän ilmaston taustalla olevat syy-seuraussuhteet ja tarvittavat toimenpiteet asian korjaamiseksi etäistetään usein herkästi oman vaikutuspiirin ulkopuolelle. Kyseinen ilmiö on yleisesti havaittavissa niin arkikeskusteluissa, mediassa kuin politiikassakin. Ja juuri tästä syystä iImastonmuutoksen jarruttaminen on osoittautunut erityisen hankalaksi tehtäväksi.

Ilmastonmuutosta etäistävät puhetavat eivät edesauta ihmisten ja yhteisöjen aktiivista reagoimista ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Vastuun siirtelyn tai käsien pystyyn nostamisen sijaan ilmastotyössä tarvitaan nykyistä enemmän aktiivista vastuunottoa. Ja ennen kaikkea konkreettisia tekoja. Niiden toteutumisen kannalta on olennaista, että tavalliset ihmiset, yhteisöt ja yritykset löytävät helposti saavutettavia ja aidosti vaikuttavia välineitä hiilettömämmän arjen toteuttamiseen. Ilmastoystävällisten kulutusvalintojen ohella tarvitaan myös uudenlaisia vaikutuskanavia;  yhden tälläisen tarjoaa CO2Esto Oy:n tarjoama päästöjen mitätöintipalvelu.

Vähähiilisten ratkaisujen kehittämisestä ja käyttöönotosta on tulossa koko ajan yhä tärkeämpi edellytys myös yritysten, paikkakuntien ja alueiden menestymiselle. Keski-Suomella on lähtökohtaisesti hyvät mahdollisuudet pärjätä nopeasti kehittyvillä vähähiilisillä markkinoilla. Vahva ympäristöalan osaaminen tulee vain osata kohdentaa rohkeasti uudenlaisten ratkaisujen kehittämiseen ja tuotteistamiseen. Esimerkiksi vauhdilla kehittyvä Kankaan asuinalue Jyväskylässä tarjoaa todella ainutlaatuisen mahdollisuuden vähäpäästöisten asumismuotojen kehittämistyöhön.

Paikallisen hiilijalanjäljen pienentäminen voi tuntua koko maapallon giganttisten kokonaispäästöjen rinnalla kovin vaatimattomalta puuhastelulta, oli kyse sitten henkilökohtaisista tai oman asuinkunnan päästöistä. Tästä huolimatta pientenkään ilmastotekojen vähättelylle ei ole mitään syytä; jokainen päästämättä jätetty hiilitonni on terveen ilmakehän kannalta täsmälleen yhtä tärkeä.

Muiden syyllistäminen tai syyllisyyden kokeminen omasta päästöprofiilista on enemmän tai vähemmän turhaa. Paljon tärkeämpää on tehdä omassa vaikutuspiirissään valintoja ja tekoja, joiden kautta yhä useampi hiilitonni jää pysyvästi maankamaralle.

Mika Määttä
Kirjoittaja valmistelee Jyväskylän yliopistossa väitöskirjatutkimusta Keski-Suomen maakunnallisesta ilmastostrategiatyöstä.

kuva_mika