Kaikki päästöhyvitykset eivät ole anekauppaa

Meitä pyydettiin toimittamaan Helsingin Sanomille vastine mielipidepalstalla julkaistuun harhaanjohtavaan kirjoitukseen. HS ei kuitenkaan halunnut julkaista vastinettamme, joten julkaistaan se näin blogina.

Markus Myllyniemi kirjoitti 26.10.2018 Helsingin Sanomien mielipidepalstalla hiilidioksidipäästöjen hyvittämisestä ja kompensoinneista otsikolla ”Päästöhyvitykset ovat lähes yhtä arvottomia kuin aneet keskiajalla”. Kirjoituksessa nostettiin esiin tärkeitä asioita, kysymyksiä sekä haasteita joihinkin kompensointitapoihin liittyen. On hienoa huomata, että ihmiset ajattelevat näitä asioita ja suhtautuvat niihin kriittisesti. Kirjoitus oli kuitenkin erittäin yleistävä ja siten harhaanjohtava.

Kompensointitapoja on monenlaisia ja niillä on erilaisia suoria vaikutuksia, seurausvaikutuksia ja epävarmuuksia. Myllyniemen kirjoitus yleisti päästöhyvitykset tehottomiksi, mutta jätti huomioimatta tehokkaita keinoja hyvittää päästöjään. CO2Esto Oy tarjoaa palvelua, jolla jokainen kuluttaja, kunta, yhdistys tai yritys voi ostaa EU:n päästökaupasta suurille päästölähteille tarkoitettuja päästöoikeuksia pois markkinoilta. Päästöoikeuksia on olemassa vain EU:n ilmastotavoitteen mukainen määrä, joten jokaisen ostoksen kautta päästöt vähenevät aidosti. Viranomaisten valvoma päästökauppa on ollut EU:n ilmastopolitiikan kulmakivi jo vuodesta 2005 lähtien ja se on pakollinen noin 11 000 suurimmalle hiilidioksidin päästäjälle. Yhteensä nämä kattavat noin puolet EU:n hiilidioksidipäästöistä. Päästökauppa on valittu poliittiseksi ohjauskeinoksi saavuttaa EU:n ilmastotavoitteet suurten päästölähteiden osalta, koska päästökaupan kautta EU:n laajuinen päästötavoite saavutetaan varmasti ja päästövähennykset ohjautuvat EU alueella sinne, missä ne ovat kustannustehokkaimpia toteuttaa.

Kompensointipalvelun tarjoajana törmäämme usein vertaukseen anekaupasta. CO2Eston palvelussa on anekauppaan verrattuna keskeinen ero. Me voimme osoittaa, että jokainen ostettu päästöoikeus todella vähentää EU:n päästöjä. Keskiaikaisen anekaupan vaikutusta ei ymmärtääksemme voitu todistaa.