Sähkö parantaa liikenteen energiatehokkuutta

Sähkömoottorin hyötysuhde on kaksin-kolminkertainen verrattuna keskimääräiseen polttomoottorin käyttöön henkilöautossa. Myös sähkön tuotannon hyötysuhde on Suomessa melko korkea.

Kun käytetään keskiarvoa Suomen sähköntuotannon päästöistä, saadaan sähkökäyttöisen henkilöauton päästöksi noin 30 grammaa hiilidioksidia ajokilometriä kohti. Päästöttömien energialähteiden osuus sähkön tuotannossa on myös kasvussa. Pienen polttomoottoriauton hiilidioksidipäästö on noin 120 grammaa kilometriä kohti, kun otetaan huomioon myös polttoaineen tuottamisen päästöt.

Toisaalta sähkön tuotannon päästöt kuuluvat EU:n päästökaupan piiriin ja, jos uusia lisäpäästöoikeuksia ei myönnetä liikenteen sähköistymisen takia, kuten on perusteltua olettaa, ei liikenteen sähköistyminen lisää päästöjä. Ainoastaan päästöoikeuksien markkinahinta nousee hiukan halvasta tasostaan liikenteen aiheuttaman päästöoikeuksien kysynnän takia.

Polttomoottorien nestemäisten polttoaineiden etuna on suuri energiatiheys ja helppo varastoitavuus sekä näiden seurauksena kulkuvälineen pitkä toimintasäde yhdellä tankkauksella. Sähkön varastointi on vaikeampaa ja vaatii painavat akut. Nestemäiset polttoaineet säilynevätkin pitkään tärkeinä energialähteinä raskaassa tieliikenteessä ja lentoliikenteessä, joissa energian tarve on suuri.

Kasvihuonekaasujen päästöjen välttämiseksi nestemäisiä polttoaineita pyritään valmistamaan fossiilisen raaka-aineen sijasta myös uusiutuvista raaka-aineista. Näihin uusiutuviin polttoaineisiinkin liittyy melko suuria kasvihuonekaasujen päästöjä, jotka usein tapahtuvat raaka-aineiden tuotannossa kehitysmaissa. Useimmiten vain jätteiden ja nopeasti hajoavien metsätähteiden käyttö raaka-aineena johtaa pieniin päästöihin.

Laajaa siirtymistä sähköautoihin hidastaa toistaiseksi täyssähköautojen ja ladattavien hybridiautojen korkea hinta sekä täyssähköautojen lyhyehkö toimintasäde. Toisaalta sähköautojen halvat käyttökulut kompensoivat korkeampaa hankintahintaa.

Suuret autojen valmistajat Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa kehittävät voimakkaasti sähköautoja. Parin kolmen vuoden kuluessa on luvassa markkinoille uusia malleja, joissa hinta tullee jo melko lähelle polttomoottorikäyttöistä autoa samoin kuin toimintasäde.

Polttomoottorin korvaaminen henkilöautoissa sähkömoottorilla parantaa energiatehokkuutta huomattavasti. Se pienentää myös kasvihuonekaasujen päästöjä. Samoin vähenevät moottorin melu ja lähipäästöt, kuten pienhiukkaset ja typen oksidit, jotka vapautuvat polttomoottorista läheltä ihmistä sekä ihmisten korkeustasolta ja altistavat terveyshaitoille.

Lisäksi sähkö on suurimmaksi osaksi tuotettu kotimaassa.

 

Ilkka Savolainen, tutkimusprofessori emeritus

Julkaistu Helsingin Sanomissa 23.11.2016