Toimintamme keskeinen periaate on vaikuttavuus. Palvelumme johtavat todellisiin päästövähennyksiin, eivät toimiin, jotka vähentävät päästöjä vain laskennallisesti tai esimerkiksi vähentävät päästöjä liian kapeasti rajatulla alueella, mutta lisäävät niitä muualla. Ilmastonmuutos ei tunne maiden tai sektoreiden rajoja, ainoastaan vaikutuksilla globaaleihin päästöihin on merkitystä!

CO2-päästöleikkuri™ -palvelumme on loistava esimerkki todellisiin päästövähennyksiin johtavasta toiminnastamme. Päästökaupan kiintiöistä pois ostetut ja mitätöidyt päästöoikeudet vähentävät päästökaupan piiriin kuuluvien päästölähteiden CO2-päästöjä Euroopan-laajuisesti, niissä päästölähteissä, missä päästämisen välttäminen on kustannustehokkainta. Päästöoikeuksien mitätöinti esimerkiksi tonnin (1000 kg) edestä vähentää päästöjä tasan tonnilla.

CO2-päästöleikkuri™ -palvelu hyödyntää Euroopan-laajuista virallista ja viranomaisten tarkasti valvomaa EU ETS – päästökauppajärjestelmää. Valvonnan, todennettavuuden ja läpinäkyvyyden lisäksi olemme valinneet EU ETS -järjestelmän muiden vapaaehtoisten järjestelmien sijaan, koska EU ETS:ssä mitätöidyt päästöoikeudet estävät päästöjen synnyn eivätkä ainoastaan kompensoi syntynyttä päästöä esimerkiksi investoinneilla puhtaampaan tuotantoon. Näin ensisijainen tarkoitus, eli CO2-päästöjen estäminen, toteutuu varmasti. Tutustu tarkemmin päästökauppaan esimerkiksi tämän videon avulla.

Päästöjä mitätöity tähän mennessä CO2-päästöleikkurilla:

992 000 kg

Vastaa noin 8 266 000 ajokilometrin (eli 206 kertaa maapallon ympäri) päästöjä henkilöautolla.