Kokemukset omasta aurinkovoimalasta – osa 3: Ensimmäisen vuoden toteutunut tuotanto

Tässä blogissa julkaisen viime vuonna hankitun omakotitalokokoluokan (4,6 kW paneelit, 3,7 kW invertteri) aurinkovoimalan tuotantoluvut ensimmäiseltä vuodelta ja vertaan niitä aurinkovoimalahankintaa käsittelevän blogisarjan ensimmäisen osan takaisinmaksuaikalaskelmiin. Vaikka ensimmäisen vuoden tuotantoluvut ovat nyt selvillä, takaisinmaksuaika pysyy erittäin epävarmana, koska sekä paneelien tuotanto, että erityisesti tuotannon (korvatun ostosähkön ja myydyn ylituotannon) arvo ovat epävarmoja. Myös pientuotannon netotussääntöihin on tulossa muutoksia.

Ensimmäisen vuoden tuotanto (23.4.2020 – 25.4.2021) oli 3484 kWh ja tuon tuotannon taloudellinen arvo 424 euroa. Tuotannosta 1329 kWh (38%) meni omakäyttöön ja suurin osa (62%) siis myyntiin. Tuotanto on merkittävästi enemmän kuin mitä aiemmassa takaisinmaksuaikalaskelmassa käytettiin (2646 kWh). Kuten tuon laskelman yhteydessä mainittiin, invertteritehoa suurempi paneeliteho tarkoittaa, että laskelmissa tulisi käyttää invertteriteholle suurempaa huipunkäyttöaikaa. Omakäytön osuudet vastaavat varsin hyvin odotuksia, sillä voimala on tarkoituksella ylimitoitettu. Myydyn tuotannon arvo oli 302 euroa (71%) ja omakäytön 102 euroa (29%). Myyty tuotanto on meillä ensimmäisen kahden vuoden ajan omaa käyttöä arvokkaampaa voimalan hankintaan liittyneen 2-vuotisen myyntisopimuksen ansiosta.

Tuotantolukujen lisäksi myös haettu energiatuki on nyt varmistunut ja vaikuttaa merkittävästi takaisinmaksuaikaan. Energiatukea käsiteltiin tarkemmin blogisarjan 2. osassa, mutta takaisinmaksuajan kannalta ratkaisevaa on aurinkovoimalalle tuesta allokoitava osuus. Tukihan on myönnetty kokonaisvaltaisesti talon energiatehokkuuden parantamiseen. Ilman aurinkoinvestointia en olisi saanut tuota tukea ollenkaan, mutta toisaalta pelkkä aurinkoinvestointi ei olisi riittänyt tukeen. Aiemmassa laskelmassa aurinkovoimalan osuudelle tuesta käytettiin tukilaskelman mukaista 1775 euroa.

Mikäli tuotanto ja oman käytön osuus pysyisivät ensimmäisen vuoden mukaisina, edellä esitetyillä luvuilla saa laskettua seuraavan kuvaajan takaisinmaksuajalle erilaisilla sähkön hintaskenaarioilla myynnin ja omakäytön osalta. Investointikustannuksena on käytetty 7100 euroa – energiatuki 1775 euroa = 5325 euroa.