CO2Esto Oy:n perustamiseen johtanut ajatus syntyi 2010 vuoden tienoilla, kun pohdimme erilaisten toimien ja vähäpäästöisten teknologioiden vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin useassa VTT:n projektissa. Päädyimme siihen, että usein kuluttajalle tehokkain tapa vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään olisi ostaa päästöoikeuksia pois EU:n päästökauppajärjestelmästä.

Ajatus hautui muutaman vuoden, joiden aikana keskustelimme asiasta myös muiden päästökauppaan ja ilmastovaikutuksiin perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa. Noiden vuosien aikana myös kasvoi jatkuvasti tietoisuus ilmastonmuutoksen riskeistä sekä palo tehdä tutkimusten lisäksi konkreettisempia asioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Vuonna 2015 aloimme valmistella yrityksen perustamista, varmistimme, että toiminta on päästökauppajärjestelmien puolesta mahdollista, valvovien viranomaisten kannalta sallittua ja testasimme mitätöinnin käytännössä.

Yrityksemme keskeisenä arvona on tarjota valintoja ja palveluja, joiden takana pystymme seisomaan nyt ja tulevaisuudessa. Valotamme tarkemmin lähtökohtia ja perusteita toiminnallemme blogissamme ja FAQ:ssa. Vastaamme mielellämme myös kaikkiin mahdollisiin mieltänne askarruttaviin kysymyksiin.

Olkoon mottomme: Tiedosta, Vähennä, Mitätöi!

Me uskomme että:

  • jokaisen tulee kantaa vastuu tekemisistään, myös aiheuttamistaan ympäristövaikutuksista sekä siitä millaisen elinympäristön jätämme lapsillemme ja tuleville sukupolville.

  • jokaisen tekemillä valinnoilla on merkitys ja tekemällä valintoja oikeaan suuntaan asiat parantuvat – askel askeleelta!

  • jokaiselle tulee antaa mahdollisuus tehdä päätöksiä ja kantaa vastuuta vapaaehtoisesti

Yrityksemme keskeisenä arvona on tarjota valintoja ja palveluja, joiden takana pystymme seisomaan nyt ja tulevaisuudessa.

Ota meihin yhteyttä

CO2Esto osakkaat

Matti Tähtinen

044 557 7784

DI Matti Tähtinen on joukon pitkäpartaisin kuopus. Työnkuvana mm. hiilidioksidin talteenottotekniikkaa, uusiutuvien ja tulevaisuuden energiaratkaisujen pohtimista, etenkin aurinkoenergian saralla. Matkan varrelle mahtuu useampia projekteja, joissa villejä virityksiä sekä poikkitieteellisiä pohdintoja. Ajatuksia niin töissä kuin vapaalla ohjaa kyltymätön halu innovoida ja sparrata ideoita käytäntöön.

LinkedIn

M.Sc. (Tech.) Eemeli Tsupari has been working with the VTT for more than 10 years in the field of climate change mitigation. He has participated in developing various emission reduction and energy solutions, assessing their overall cost, developing emission measurement and monitoring solutions as well as conducting broader energy system, climate impact, and policy reviews. Eemeli has represented Finland in the IEA GHG Executive Committee, commissioned by the International Energy Agency (IEA), and participated in the work of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

LinkedIn

DI Janne Kärki on työskennellyt energiayhtiössä ja VTT:llä 20 vuoden ajan erilaisissa tutkimus- ja johtamistehtävissä. Pääasialliset tutkimusaiheet VTT:llä ovat liittyneet vähäpäästöisten energia- ja kiertotalousteknologioiden kehittämiseen ja niiden teknis-taloudellisiin selvityksiin. Janne on vetänyt kotimaisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehityshankkeiden valmisteluita, vastannut hankkeiden toteutuksesta ja osallistunut niiden liiketoimintamahdollisuuksien arviointeihin.

LinkedIn

Riku työskentelee Tapahtumatuotantoyhtiö Funmedia Oy:n toimitusjohtajana. Riku on työskennellyt tapahtuma-alan eri tehtävissä noin kahdenkymmenen vuoden ajan. Funmedian strategiassa on keskeisenä osana asiakkaiden hiilipäästöjen minimointi tapahtumasektorilla. Rikun tavoitteena on löytää asiakkaille oikeat päästövähennyskeinot ja auttaa asiakasta viestimään aikaansaannoksistaan.

LinkedIn