CO2Esto Oy:n perustamiseen johtanut ajatus syntyi 2010 vuoden tienoilla, kun pohdimme erilaisten toimien ja vähäpäästöisten teknologioiden vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin useassa VTT:n projektissa. Päädyimme siihen, että usein kuluttajalle tehokkain tapa vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään olisi ostaa päästöoikeuksia pois EU:n päästökauppajärjestelmästä.

Ajatus hautui muutaman vuoden, joiden aikana keskustelimme asiasta myös muiden päästökauppaan ja ilmastovaikutuksiin perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa. Noiden vuosien aikana myös kasvoi jatkuvasti tietoisuus ilmastonmuutoksen riskeistä sekä palo tehdä tutkimusten lisäksi konkreettisempia asioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Vuonna 2015 aloimme valmistella yrityksen perustamista, varmistimme, että toiminta on päästökauppajärjestelmien puolesta mahdollista, valvovien viranomaisten kannalta sallittua ja testasimme mitätöinnin käytännössä.

Yrityksemme keskeisenä arvona on tarjota valintoja ja palveluja, joiden takana pystymme seisomaan nyt ja tulevaisuudessa. Valotamme tarkemmin lähtökohtia ja perusteita toiminnallemme blogissamme ja FAQ:ssa. Vastaamme mielellämme myös kaikkiin mahdollisiin mieltänne askarruttaviin kysymyksiin.

Olkoon mottomme; Tiedosta, Vähennä, Mitätöi!

Me uskomme että:

  • jokaisen tulee kantaa vastuu tekemisistään, myös aiheuttamistaan ympäristövaikutuksista sekä siitä millaisen elinympäristön jätämme lapsillemme ja tuleville sukupolville.

  • jokaisen tekemillä valinnoilla on merkitys ja tekemällä valintoja oikeaan suuntaan asiat parantuvat – askel askeleelta!

  • jokaiselle tulee antaa mahdollisuus tehdä päätöksiä ja kantaa vastuuta vapaaehtoisesti

Yrityksemme keskeisenä arvona on tarjota valintoja ja palveluja, joiden takana pystymme seisomaan nyt ja tulevaisuudessa.

Ota meihin yhteyttä

CO2Esto perustajat

DI Matti Tähtinen on joukon pitkäpartaisin kuopus. Työnkuvana mm. hiilidioksidin talteenottotekniikkaa, uusiutuvien ja tulevaisuuden energiaratkaisujen pohtimista, etenkin aurinkoenergian saralla. Matkan varrelle mahtuu useampia projekteja, joissa villejä virityksiä sekä poikkitieteellisiä pohdintoja. Ajatuksia niin töissä kuin vapaalla ohjaa kyltymätön halu innovoida ja sparrata ideoita käytäntöön.

LinkedIn

DI Eemeli Tsupari on toiminut VTT:llä yli 10 vuoden ajan ilmastonmuutoksen hillintään liittyvissä tehtävissä. Työnkuvaan on kuulunut erilaisten päästövähennys- ja energiaratkaisuiden kehittäminen, niiden kustannusten arviointi, päästöjen mittaus- ja monitorointiratkaisut sekä laajemmat energiajärjestelmä-, ilmastovaikutus- ja –politiikkatarkastelut. Eemeli on toiminut jo usean vuoden ajan Suomen edustajana kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mandaatilla toimivan IEA GHG:n hallituksessa (Executive Committee) ja osallistunut mm. hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n työhön.

LinkedIn

DI Janne Kärki on työskennellyt energiayhtiössä ja VTT:llä yli 15 vuoden ajan erilaisissa tutkimus- ja johtamistehtävissä. Pääasialliset tutkimusaiheet VTT:llä ovat liittyneet vähäpäästöisten energiateknologioiden kehittämiseen ja niiden teknis-taloudellisiin selvityksiin. Janne on vetänyt kotimaisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehityshankkeiden valmisteluita, vastannut hankkeiden toteutuksesta ja osallistunut niiden liiketoimintamahdollisuuksien arviointeihin.

LinkedIn

TkT, Antti Tourunen toimii nykyisin Reteres Oy:n toimitusjohtajana. Reteres tarjoaa joustavasti henkilöstöresursseja energia-alan T&K toiminnan tueksi projektin eri vaiheissa (www.reteres.fi). Yritystoiminnan lisäksi Antilla on kokemusta noin 15 vuoden ajalta erilaisista energiatekniikan tutkimus- ja kehitystehtävistä VTT:n palveluksessa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä projekteissa.

LinkedIn