Tarkoituksenamme on laajentaa palvelu kaikille kuluttajille Euroopassa ja mahdollisuuksien mukaan myös muualla, mikäli löydämme sopivia yhteistyökumppaneita.

Palvelumme jakaa samoja arvoja kuin monet ympäristöjärjestöt, joista osa myös kompensoi tai mitätöi oman toimintansa (esimerkiksi lentomatkojen) päästövaikutuksia. Päästöjen mitätöinti, tai varsinkin kompensointi, herättää kuitenkin myös huolen siitä, että se voi vaikuttaa negatiivisesti yksilöiden haluun tehdä muita vastuullisia ratkaisuja. Uskomme, että molempia sekä mitätöintejä, että muita henkilökohtaisia ratkaisuita tarvitaan.

Kyllä! CO2-päästöt vähentyvät siksi, että päästöoikeuksia ostamalla pois markkinoilta ne poistuvat EU:n päästökaupan kiintiöstä. Mitätöimällä CO2-päästöjä ei vastaavaa määrää päästöjä voida päästää ilmakehään jossain päästökauppaan kuuluvassa laitoksessa ja siten kokonaispäästöt Euroopassa vähenevät. Jokainen mitätöity tonni vähentää päästöjä tasan tonnilla (eli tuhannella kilogrammalla)!

Henkilökohtainen kuluttaminen on jokaisen oma arvovalinta. Valveutunut kuluttaja voi kuitenkin alkaa suosimaan tuotteita ja palveluita, jotka ovat ympäristölle parempia.

Päästökaupan piiriin kuuluu teollisuutta, jonka vuosipäästöt piipuista ovat miljoonia tonneja. Tällaisissa kohteissa CO2-vähennykset voidaan tehdä tehokkaasti ja taloudellisesti järkevästi.

Päästökaupassa vähennetyn hiilidioksiditonnin hinta on ollut alle 10 €/tonni vuosina 2013-2015. Saman päästövähenemän kustannus muilla keinoilla on usein yli kymmenkertainen tai jopa suurempi. Ilmastonmuutoksen hillinnässä vain todellisilla päästövähennyksillä on merkitystä. Jokainen vähennetty CO2-tonni on ilmaston kannalta yhtä arvokas riippumatta siitä, missä ja miten vähennys toteutetaan. EU:n päästökauppa on kehitetty takaamaan juuri todellisia päästövähennyksiä valvotusti, kontrolloidusti, laaja-alaisesti ja kustannustehokkaasti. Järjestelmä on ollut toiminnassa jo yli 10 vuotta suurille päästölähteille ja olemme nyt tuoneet sen kustannustehokkuuden kaikkien ulottuville.

Usein päästöjä hyvittämään käytetään myös esim. puiden istutuksia ja sademetsien suojelua – nämä ovat tärkeitä asioita – mutta eivät välttämättä takaa todellisia päästövähennyksiä tai vaatisivat valvontaa pitkällä aikavälillä. Päästökaupan kautta vaikuttaminen ehkäisee suoraan CO2-päästöjen syntymisen.

Raportoimme säännöllisesti mitätöimämme CO2-päästöt kokonaisuutena, josta yksittäistä asiakasta ei voi tunnistaa. Lisäksi voimme tarvittaessa pyynnöstä todentaa yksittäisiä mitätöintitapahtumia Energiaviraston ja EU:n kaupankäyntijärjestelmän asiakirjoilla.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousi vuonna 2013 jo yli 400 ppm NASA:n mukaan ja pitoisuus jatkaa nousuaan. Hiilidioksidipitoisuuden nousulla on useita vakavia seurauksia, joista voi lukea esimerkiksi CO2-raportista. Olemme jättämässä tuleville sukupolville sellaiset olosuhteet, joita emme halua. Se on yhteinen ongelma johon jokainen voi vaikuttaa!

On! Päästöoikeuksien mitätöinti päästökaupasta on erittäin voimakas ja kustannustehokas keino vähentää CO2-päästöjä. Jokainen mitätöity päästöoikeustonni vähentää tonnin CO2-päästöjä, mikä vastaa esimerkiksi noin 10 000 km autoilun välttämistä muutamalla napin painalluksella.

Päästöoikeudet mitätöidään viranomaisten (Suomessa Energiavirasto) valvomassa EU:n päästökauppajärjestelmässä. Päästöoikeudet mitätöidään pois päästömarkkinoilta, eikä kyseisiä päästöoikeuksia vastaavaa CO2-määrää voida päästää ilmaan päästökaupan piirissä olevista lähteistä.

Rahoilla ostetaan päästöoikeuksia pois EU:n päästökaupan kiintiöstä. Päästöoikeudet mitätöidään palvelumme kautta, jolloin vastaava määrä hiilidioksidipäästöjä jää syntymättä niissä EU:n suurissa CO2-lähteissä, joissa vähentäminen on kustannustehokkainta toteuttaa.

Hankimme mitätöitävät päästöoikeudet EU:n virallisilta päästömarkkinoilta, jonne oikeuksia on laskettu liikkeelle rajallinen määrä. EU:n jäsenmaat ovat sitoutuneet käyttämään päästökauppajärjestelmästä saatavat tuotot mm. ilmastonmuutoksen hillintään.

Ostamme päästöoikeudet markkinoilta isommissa erissä ja hinnoittelumme seuraa viiveellä pörssihinnoittelua. Myymme kokonaispalvelua, josta kuluttaja maksaa alv:n (24%) ja lisäksi  järjestelyistä tulee kuluja mm. tilihoidon ja kaupankäyntimaksujen kautta.