Palvelu on kaikkien käytettävissä ja toimii yhtä tehokkaasti riippumatta siitä kuka palvelua käyttää. Tarkoituksenamme on laajentaa kielivalikoimaa, mikäli löydämme sopivia yhteistyökumppaneita.

Palvelumme jakaa samoja arvoja kuin monet ympäristöjärjestöt, joista osa myös kompensoi tai mitätöi oman toimintansa (esimerkiksi lentomatkojen) päästövaikutuksia. Päästöjen mitätöinti, tai varsinkin kompensointi, herättää kuitenkin myös huolen siitä, että se voi vaikuttaa negatiivisesti yksilöiden haluun tehdä muita vastuullisia ratkaisuja. Uskomme, että molempia sekä mitätöintejä, että muita henkilökohtaisia ratkaisuita tarvitaan.

Kyllä! CO2-päästöt vähentyvät siksi, että ostamalla päästöoikeuksia pois markkinoilta ne poistuvat EU:n suurimpien päästäjien käytöstä. Näin vastaavaa määrää päästöjä ei voida päästää ilmakehään jossain päästökauppaan kuuluvassa laitoksessa ja siten kokonaispäästöt Euroopassa vähenevät. Jokainen mitätöity tonni vähentää päästöjä tasan tonnilla (eli tuhannella kilogrammalla)!

Henkilökohtainen kuluttaminen on jokaisen oma arvovalinta. Valveutunut kuluttaja voi kuitenkin alkaa suosimaan tuotteita ja palveluita, jotka ovat ympäristölle parempia.

Päästökaupan piiriin kuuluu voimalaitoksia ja teollisuutta koko Euroopan laajuisesti. Näistä laitoksista monien vuosipäästöt piipuista ovat miljoonia tonneja. Tällaisissa kohteissa CO2-vähennykset voidaan tehdä tehokkaasti ja taloudellisesti järkevästi.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä vain todellisilla päästövähennyksillä on merkitystä. Jokainen vähennetty CO2-tonni on ilmaston kannalta yhtä arvokas riippumatta siitä, missä ja miten vähennys toteutetaan. EU:n päästökauppa on kehitetty takaamaan juuri todellisia päästövähennyksiä valvotusti, kontrolloidusti, laaja-alaisesti ja kustannustehokkaasti. Järjestelmä on ollut toiminnassa jo yli 10 vuotta suurille päästölähteille ja olemme nyt tuoneet sen kustannustehokkuuden kaikkien ulottuville.

Päästövähennysten aito lisäisyys on meille tärkeintä. Saman päästövähenemän kustannus muilla aidosti vaikuttavilla keinoilla on usein yli kymmenkertainen tai jopa suurempi päästöoikeuden hintaan verrattuna.

Päästöjen kompensointeihin käytetään usein myös esim. puiden istutuksia ja sademetsien suojelua – nämä ovat tärkeitä asioita – mutta eivät välttämättä takaa todellisia päästövähennyksiä ja aitoa lisäisyyttä tai vaatisivat valvontaa pitkällä aikavälillä. Päästökaupan kautta vaikuttaminen ehkäisee suoraan CO2-päästöjen syntymisen.

Raportoimme säännöllisesti meidän kautta estetyt CO2-päästöt kokonaisuutena, josta yksittäistä asiakasta ei voi tunnistaa. Lisäksi voimme tarvittaessa pyynnöstä todentaa yksittäisiä päästökauppatapahtumia Energiaviraston ja EU:n kaupankäyntijärjestelmän asiakirjoilla.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus nousi vuonna 2013 jo yli 400 ppm NASA:n mukaan ja pitoisuus jatkaa nousuaan. Hiilidioksidipitoisuuden nousulla on useita vakavia seurauksia, joista voi lukea esimerkiksi CO2-raportista. Olemme jättämässä tuleville sukupolville sellaiset olosuhteet, joita emme halua. Se on yhteinen ongelma johon jokainen voi vaikuttaa!

Rahoilla CO2Esto ostaa päästöoikeuksia pois EU:n päästökaupan kiintiöstä. Ostetut oikeudet ovat pois Euroopan suurimpien päästölähteiden käytöstä ja siten vastaava määrä hiilidioksidipäästöjä jää syntymättä niissä EU:n suurissa CO2-lähteissä, joissa vähentäminen on kustannustehokkainta toteuttaa.

Hankimme päästöoikeudet EU:n virallisilta päästömarkkinoilta, jonne oikeuksia on laskettu liikkeelle rajallinen määrä. EU:n jäsenmaat ovat sitoutuneet käyttämään päästökauppajärjestelmästä saatavat tuotot mm. ilmastonmuutoksen hillintään. Olennaisinta on kuitenkin, että ostamalla oikeuksia, saamme päästäjien käytössä olevaa päästöoikeuksien määrää pienemmäksi.

Ostamme päästöoikeudet markkinoilta isommissa erissä ja hinnoittelumme seuraa viiveellä pörssihinnoittelua. Hintamme on hieman pörssihintaa kalliimpi, koska myymme kokonaispalvelua, josta kuluttaja maksaa alv:n (24%) ja lisäksi  järjestelyistä aiheutuu kuluja mm. tilihoidon ja kaupankäyntimaksujen kautta.

Päästöoikeudet siirtyvät viranomaisten (Suomessa Energiavirasto) valvomassa EU:n päästökauppajärjestelmässä CO2Eston päästöoikeustilille. Julkaisemme kauttamme estetyt CO2-päästöt kootusti vuosittain.

Vuoteen 2018 asti CO2Esto siirsi asiakkaidensa mitätöimät päästöoikeudet päästökauppajärjestelmän mitätöintitilille. Helmikuussa 2018 EU päätti uudistaa päästökauppajärjestelmää siten, että päästöoikeuksia saatetaan poistaa käytöstä automaattisesti tiettyjen ehtojen toteutuessa. Jotta CO2Eston kautta tehty mitätöinti olisi aidosti lisäinen, pidämme vuodesta 2018 alkaen päästöoikeudet CO2Eston päästöoikeustilillä. Näin kauttamme tehty päästöjen mitätöinti ei vähennä EU:n käytöstä poistamien päästöoikeuksien määrää.

On! Päästöoikeuksien poistaminen päästökaupan toimijoiden käytöstä on erittäin voimakas ja kustannustehokas keino vähentää CO2-päästöjä. Jokainen ostettu päästöoikeustonni vähentää tonnin CO2-päästöjä, mikä vastaa esimerkiksi noin 10 000 km autoilun välttämistä muutamalla napin painalluksella.